Η αποστολή μας

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ αποτελεί κομμάτι του πολιτικού κινήματος των Πρασίνων, το οποίο αναπτύχθηκε παγκοσμίως ως απάντηση στις παραδοσιακές πολιτικές του σοσιαλισμού, του φιλελευθερισμού και του συντηρητισμού. Οι βασικοί μας πυλώνες είναι η οικολογία και η βιώσιμη ανάπτυξη, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αυτοδιάθεση και η δικαιοσύνη. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων, υποστηρίζοντας την κοινωνική χειραφέτηση και τα ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες. Είμαστε επίσης αφοσιωμένοι στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για τις πολιτιστικές και τις εθνικές μειονότητες καθώς και στην κοινωνικοπολιτική συμμετοχή των μεταναστών. Τέλος, προάγουμε πολιτικές της μη-βίας και της προορατικής ειρήνης.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας, επιδιώκουμε στρατηγικές συνεργασίες με εκείνους που μοιράζονται τις αξίες μας. Είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός, που σημαίνει ότι εμείς καθορίζουμε τις προτεραιότητες και τις πολιτικές μας.

Η έδρα μας βρίσκεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ωστόσο λειτουργούμε ως διεθνής παράγοντας τόσο σε ιδεαλιστικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο

Οφείλουμε την ονομασία μας στο συγγραφέα και κάτοχο του βραβείου Νομπέλ, Χάινριχ Μπελ, ο οποίος ενσάρκωνε αξίες που κι εμείς υπερασπιζόμαστε: προάσπιση της ελευθερίας, κοινωνικό θάρρος, ανοχή, ανοιχτή συζήτηση και εκτίμηση της τέχνης και του πολιτισμού ως ανεξάρτητες σφαίρες σκέψης και πράξης.

 • Είμαστε μια Πράσινη Δεξαμενή Σκέψης
 • Προωθούμε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και την κοινωνική καινοτομία.
 • Εργαζόμαστε πάνω σε οικολογικές πολιτικές και στην αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Παρέχουμε χώρο για την παρουσίαση και τη συζήτηση για την τέχνη και τον πολιτισμό.
 • Μεταφέρουμε γνώσεις και δεξιότητες από τους εμπειρογνώμονες στους πολιτικούς παράγοντες
 • Παρέχουμε ένα φόρουμ για τον ανοιχτό διάλογο και την προώθηση του διαλόγου μεταξύ της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της   ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας.
 • Υποστηρίζουμε τους ταλαντούχους σπουδαστές που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικοπολιτικά θέματα, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό.
 • Τεκμηριώνουμε την ιστορία του Πράσινου κινήματος με στόχο την προώθηση της έρευνας και την παροχή πολιτικής έμπνευσης.

Είμαστε ένα Διεθνές Δίκτυο Πολιτικής

 • Αποτελούμε κομμάτι του παγκόσμιου Πράσινου δικτύου και προωθούμε την ανάπτυξη του πολιτικού κινήματος των Πρασίνων διηπειρωτικά.
 • Εστιάζουμε ιδιαίτερα στη διεύρυνση και εμβάθυνση του ευρωπαϊκού Πράσινου κινήματος.
 • Εργαζόμαστε ενεργά για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κοινού.
 • Στηρίζουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική και στο πλαίσιο των πολυμερών οργανισμών, συμμετέχουμε σε συνέδρια και διαπραγματεύσεις.

Δραστηριοποιόμαστε στην Οικολογία, τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Παγκοσμίως

 • Θεωρούμε την οικολογία και τη δημοκρατία άρρηκτα συνδεδεμένες. Γι αυτό υποστηρίζουμε τα άτομα και τα έργα που αφοσιώνονται σε θέματα οικολογίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και αυτοδιάθεσης.
 • Υποστηρίζουμε το σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική συμμετοχή σε όλα τα μέρη του κόσμου.
 • Προωθούμε την κατάργηση των συνθηκών κυριαρχίας, εξάρτησης και βίας μεταξύ των φύλων.
 • Θεωρούμε ότι η εθνική και πολιτισμική πολυμορφία αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι του δημοκρατικού πολιτισμού.
 • Ενθαρρύνουμε τον ακτιβισμό των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών.
 • Εκπαιδεύουμε τους ακτιβιστές, έτσι ώστε να μπορούν να αυτοοργανώνονται και να συμμετέχουν με επιτυχία στις πολιτικές  διεργασίες.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Η αφοσίωση, οι εξειδικευμένες γνώσεις, οι κοινωνικές δεξιότητες και η ευελιξία αποτελούν χαρακτηριστικά των εργαζόμενών μας, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Έχουν υψηλή εξειδίκευση, λειτουργούν ομαδικά και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο κινήτρων αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του Ιδρύματος.

Η ισότητα ευκαιριών και ο σεβασμός στις συναλλαγές μεταξύ γυναικών και ανδρών διαφορετικών ηλικιών, θρησκειών, εθνικής προέλευσης και σεξουαλικού προσανατολισμού αποτελούν συστατικά του ιδρύματος. Η διαπολιτισμική ικανότητα και η παραγωγική δέσμευση με την πολυμορφία αποτελούν κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας.

Ο αμοιβαίος σεβασμός και η έμπιστη συνεργασία μεταξύ μας και με τους εταίρους μας αποτελούν τη βάση των επαγγελματικών μας σχέσεων.

Αξιολογούμε συνεχώς και βελτιώνουμε το έργο μας. Αναλαμβάνουμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα αμφότερες τις εσωτερικές και εξωτερικές μας αξιολογήσεις. Χειριζόμαστε τα κεφάλαια που έχουμε στη διάθεσή μας με σύνεση και αποτελεσματικότητα και διασφαλίζουμε τη διαφανή λειτουργία.

Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τα άλλα ιδρύματά στα 16 κρατίδια της Γερμανίας.

Είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος σε θέματα εθελοντικής εργασίας και συνεργασίας με τρίτους.