ΕΚΔΟΣΗ

Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ένας μοναδικός και ιδιαίτερος φυσικός πόρος και περιβαλλοντικό - βιολογικό αγαθό, είναι απαραίτητο σε όλα τα έμβια όντα και αναγκαία προϋπόθεση, για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο και δεν μπορεί να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες με άλλα υλικά.

Η αντίληψη ότι πρέπει να επέμβουμε άμεσα, σχεδιάζοντας και προωθώντας μια νέα αντίληψη στη βιώσιμη διαχείριση της χρήσης του αστικού και ημιαστικού νερού, μια νέα πολιτική και κουλτούρα στη χρήση του νερού ύδρευσης, κερδίζει συνεχώς νέους υποστηριχτές, τόσο σε θεσμικό – διοικητικό επίπεδο, όσο και στους πολίτες- χρήστες.

Ο "Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείρηση του αστικού νερού" επιχειρεί να εισφέρει καινοτόμες και ουσιαστικές προτάσεις στο πεδίο της υδατικής διαχείρισης σε επίπεδο πόλης. Αποτελεί το επιστέγασμα μιας εξάμηνης προσπάθειας καταγραφής των υφιστάμενων προβλημάτων, αλλά και ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, ανάμεσα σε Έλληνες και Γερμανούς επιστήμονες και ειδικούς, με αντικείμενο τη βιώσιμη αστική χρήση του νερού που διοργάνωσαν το  Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία με το Δίκτυο Πράσινων Ελληνικών Πόλεων και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και με την συνεισφορά των ΔΕΥΑ και της ΕΔΕΥΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση διαβάστε εδώ

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Δίκτυο Μεσόγειος SOS
Number of Pages
181
Licence
Language of publication
Ελληνική
ISBN / DOI
978-960-86613-1-8