Ματίνα Καψάλη
Μεταδιδακτορική Eρευνήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Διδάσκουσα ΕΣΠΑ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Matina Kapsali

Η Δρ. Ματίνα Καψάλη είναι αστική γεωγράφος και πολεοδόμος. Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια (Υπότροφος ΙΚΥ) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα την ιδιωτική διαχείριση των δημόσιων χώρων στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της κρίσης (2020-2022). Παράλληλα, εργάζεται ως διδάσκουσα ΕΣΠΑ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αυτοδύναμη διδασκαλία, ακαδημαϊκό έτος 2020-2021). Σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός στο Α.Π.Θ. και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στον τομέα της Παγκόσμιας Αστικής Ανάπτυξης και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Το 2019, ολοκλήρωσε με Άριστα τη διδακτορική της διατριβή στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ. με θέμα “The politics of urban commons: Participatory urbanism in Thessaloniki during the 2010 crisis” (Υπότροφος ΙΚΥ).

Έχει ερευνητική εμπειρία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Έχει διδάξει στο Interdisciplinary Centre for Urban Culture and Public Space του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βιέννης (Λέκτορας, 2016- 2017), στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ (εντεταλμένη διδασκαλίας με το ΠΔ 407/80, 2019-2020) και στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ακαδημαϊκός υπότροφος, 2019-2020). Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές και βιβλία και έχει παρουσιάσει τα ερευνητικά αποτελέσματα των εργασιών της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα αστικά κοινά, τον δημόσιο χώρο, τα κινήματα πόλης, την αστική ανάπτυξη και σχεδιασμό, και την κατοικία.