μετα-λιγνιτική εποχή

Greek

Απανθρακοποίηση: Επαναπροσδιορίζοντας Ευρωπαϊκές Περιφέρειες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οι ανθρακούχες περιφέρειες κατέχουν σημαντική πολιτική και οικονομική δύναμη. Η έκθεση "Phasing-out Coal -Reinventing European Regions" των Ευρωπαίων Πρασίνων παρέχει βασικές πληροφορίες για τον ρόλο της εξόρυξης άνθρακα στην κοινωνικοοικονομική διάρθρωση τεσσάρων ευρωπαϊκών περιφερειών και προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών εργαλείων για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Η εκδήλωση αναβλήθηκε προσωρινά

Η αξιοποίηση του πλούτου των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα της κρίσης, δεν υπάρχει περιθώριο να αναπαράγουμε ένα ενεργειακό μοντέλο της δεκαετίας του '50. Πόσο μάλλον όταν σύγχρονες, καθαρές και έξυπνες λύσεις με σημαντικά οφέλη στην απασχόληση και στην καινοτομία, είναι πλέον και οικονομικά ανταγωνιστικές.

By Τάσος Κρομμύδας