Homepage

Αποανάπτυξη και βασικό καθολικό εισόδημα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τελικά ο δρόμος για τον κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό περνάει μέσα από την αποανάπτυξη; Είναι ρεαλιστική η πρόταση για ένα βασικό καθολικό εισόδημα;

Το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών-TIESS και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν εργαστήριο με στόχο να θέσουν μια σειρά από ερωτήματα και να αναζητήσουν συλλογικές απαντήσεις.

Δημιουργία Κέντρου Επανάχρησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Το πιλοτικό έργο για τη δημιουργία Κέντρου Επανάχρησης αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήριο διερεύνησης της συνεργασίας μεταξύ φορέων ΚΑΛΟ και τοπικής αυτοδιοίκησης που δύναται να ανοίξει νέους δρόμους συνεργασιών, σε καινοτόμα πεδία που η αγορά αγνοεί, όπως η επανάχρηση. 

Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

ΕΚΔΟΣΗ

Ο πρακτικός οδηγός "Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα" προσεγγίζει με απλή γλώσσα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την δημιουργία, λειτουργία και βιωσιμότητά τους, δίνοντας έμφαση στα προπαρασκευαστικά βήματα που χρειάζονται για να ωριμάσει το εγχείρημα.

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα & Δημοκρατία στο Σχολείο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα τις έμφυλες ταυτότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο σχολείο σε συνέχεια σεμιναρίων για τις έμφυλες ταυτότητες που πραγματοποιήθηκαν το Φλεβάρη στην Αθήνα.

ΚΑΛΟ και Κοινά: κοινοί τόποι, αποκλίσεις, όρια και δυνατότητες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τελικά η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τα Κοινά μπορούν να οδηγήσουν στον κοινωνικο-οικολογικό μετασχηματισμό;

Το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών-TIESS και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ- Γραφείο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν εργαστήριο με στόχο να θέσουν μια σειρά από ερωτήματα και να αναζητήσουν συλλογικές απαντήσεις.
 

Τhe Heinrich-Böll-Stiftung is the German political foundation, affiliated with the German Green Party (Bündnis 90/Die Grünen). With headquarters in Berlin and offices all around the world, our international network acts as think tank and a catalyst for green visions, strategies and for policy reforms towards a democratic, socio-ecological transition of society and economy.
The foundation's office in Greece is based in Thessaloniki since 2012. Our program intends to advance democracy and democratic governance, the protection of human rights, promote political dialogue, develop new concepts and practices towards a socio-ecological transformation of the economy focusing on energy transition and social solidarity economy We also place particular emphasis on gender democracy and intercultural inclusion aiming at the emancipation and the granting of equal rights to all social groups facing discriminations and the risk of social exclusion. We also place particular emphasis on gender democracy and intercultural inclusion aiming at the emancipation and the granting of equal rights to all social groups facing discriminations and the risk of social exclusion.

 

UPCOMING EVENTS

Συζήτηση με θέμα την αποτίμηση των ευρωπαϊκών εκλογών και εκτιμήσεις για την επόμενη ημέρα
Thessaloniki
Παρουσίαση της πρόσφατης έκδοσης: Η νομοθετική αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων στην Ελλάδα
Thessaloniki

Ecology

The work of Heinrich Böll Foundation Greece in the field of Ecology revolves around just energy transition and environmental sustainability. Our goal is to encourage decision makers and public administrations at local, regional and national levels to establish policies and implement measures in cooperation with our partners, and to empower civil society actors to advocate and engage in activities for a democratic, ecological transformation of Greek society and economy towards social justice and gender equality.

Social Solidarity Economy

Social Solidarity Economy, defined as the set of different economic practices addressing social needs based on free collaboration and mutual support, is one of the main intervention fields of Heinrich Böll Stiftung in Greece. We want to contribute to the development of SSE practices in Greece on solid ground and proper principles, considering SSE a decisive force for the democratic and ecological transformation of economy and society.

Democracy

With Europe and the EU facing a time of political and financial crisis, the threats of rising Euroscepticism and populism are increasing. Against this backdrop our work in Greece aims at combating the ideologies of inequality by fostering civil society initiatives towards human rights protection and social inclusion policies as well as at deepening democratic governance through substantial citizens´ participation in political processes at all levels.

Publications

Το θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

pdf

Ποιες διαδικασίες οδήγησαν στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα;

Τι είπαν φορείς και συλλογικότητες κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης;

Τι τελικά ισχύει σήμερα;

Ποιες αστοχίες εντοπίζονται στο νόμο;

Υπάρχουν περιθώρια για τη συνδιαμόρφωση δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΛΟ στην Ελλάδα;
 

Το παρόν και το μέλλον της Ενέργειας των Πολιτών

pdf

Η ενέργεια στα χέρια των πολιτών - ένα μέλλον ορατό και εφικτό στην εποχή μας! Στην καρδιά του οράματος για ένα αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα βρίσκονται κοινότητες παραγωγών-καταναλωτών που αποκτούν και διαχειρίζονται υπεύθυνα την ενεργειακή αυτονομία τους.

Η Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα

pdf

Η ενεργειακή φτώχεια αρχίζει να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα με αυξάνουσα σημασία και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία πολλών εκατομμυρίων πολιτών. Η μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη του πολυπαραγοντικού χαρακτήρα του φαινομένου, των επιπτώσεων του και της ανάγκης να αντιμετωπιστεί ολιστικά μέσα από κοινωνικά καινοτόμες πολιτικές.