ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Gender will tear us apart again - Έμφυλη ανισότητα και εργασία στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημοσίευση της Έκθεσης για την Έμφυλη Ισότητα το 2020 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έμφυλης Ισότητας (European Institute of Gender Equality-εφεξής EIGE) κατέδειξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση ως προς την έμφυλη ισότητα στην Ευρώπη με βάση τον σύνθετο δείκτη που έχει διαμορφώσει το σχετικό ινστιτούτο. Ο δείκτης αυτός λαμβάνει υπόψη την επίδοση των κρατών μελών της ΕΕ σε 6 κύρια πεδία για την έμφυλη ισότητα: εργασία, χρηματικοί πόροι, γνώση, χρόνος, θέσεις ευθύνης και υγεία καθώς και βία κατά των γυναικών και διαθεματικές ανισότητες.

Η χαμηλή θέση της Ελλάδας ως προς την έμφυλη ισότητα προκάλεσε τον προβληματισμό μας ως Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ το οποίο θέτει την έμφυλη δημοκρατία ως οριζόντια και στρατηγική προτεραιότητα όλων των παρεμβάσεών του. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται μία ψηφιακή εκδήλωση στις 10 Δεκεμβρίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα ανθρώπινων δικαιωμάτων, με στόχους:

  • Την παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων της ετήσιας έκθεσης του EIGE αναφορικά με την Ελλάδα.
  • Τη διερεύνηση των αιτίων που έχουν οδηγήσει σε αυτήν τη συνθήκη εξειδικεύοντας τα συγκεκριμένα πεδία που εντάσσονται στην έρευνα και τις εξελίξεις της τελευταίας περιόδου.
  • Την ανάδειξη βασικών ζητημάτων και επίδικων ως προς την έμφυλη ισότητα και δημοκρατία στην Ελλάδα προς διερεύνηση, ανάδειξη και θεσμική διεκδίκηση μέσα στο επόμενο έτος (2021).

Τόσο η έρευνα όσο και η νέα στρατηγική για το φύλο του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ αναδεικνύουν δομικές αιτίες ανισότητας ως προς την εργασία και την κατανομή των υπηρεσιών φροντίδας με έμφαση στους μετασχηματισμούς που προκαλεί η πανδημία ως προς την ψηφιοποίηση της εργασίας και την κατανομή των έμφυλων ρόλων. Συνεπώς, η συγκεκριμένη θεματική αποτελεί ένα από τα πεδία προς διερεύνηση για το 2021. Επιπλέον, κρίνεται σημαντική η ανάδειξη των επιπτώσεων ως προς την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Τέλος, προτείνεται η διαθεματική οπτική στην έμφυλη κατανόηση της πραγματικότητας διότι επιτρέπει τη συμπερίληψη όλων των υποκειμένων που υφίστανται διακρίσεις και βιώνουν συνθήκες ανισότητας με βάση την ταυτότητα ή έκφραση φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό καθώς η αναπαραγωγή των έμφυλων στερεοτύπων υπερβαίνει τον διαχωρισμό γυναίκας-άνδρας στην κοινωνία μας.

Παρουσίαση της έκθεσης εκ μέρους της EIGE: Χριστίνα Αγορίτσα, Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Θα ακολουθήσούν δύο κύκλοι σχολιασμού των ευρημάτων της έκθεσης αλλα και μια ευρύτερη συζήτηση με:

  • Μαρία Στρατηγάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.
  • Μάρω Πανταζίδου, συν-επιβλέπουσα του παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Στρατηγική και τον Κοινωνικό Αντίκτυπο και υπ. διδάκτορας με θέμα το μέλλον της εργασίας
  • Βαγγέλη Κοσμάτο, ψυχολόγο - ειδικό σε θέματα φύλου, υπεύθυνο επιστημονικού έργου της Gender Alliance Initiative - Η Συμμαχία των Φύλων

Ο πρώτος κύκλος θα περιέχει μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της EIGE και τ@ ομιλητ@ επί της αναφοράς αυτής. Ενώ στο δεύτερο κύκλο θα υπάρξουν ευρύτερες τοποθετήσεις των ομιλητ@ σε σχεση με την ισότητα των φύλων και το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, τον ρόλο των στερεοτύπων και την ανταπόκριση της κοινωνίας των πολιτών αλλά και το μέλλον της εργασίας και την ψηφιοποίηση από μια έμφυλη οπτική. Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με τ@ συμμετέχ@.

Συντονισμός: Αρετή Γεωργιλή, Regional Leader της οργάνωσης Lean in Hellas

Advice

Το βίντεο της εκδήλωσης θα είναί σύντομα διαθέσιμο με υποτίτλους σε Ελληνικά και Αγγλικά.