συνεταιριστικό δίκαιο

εξώφυλλο ενοποίηση συνεταιριστικής νομοθεσίας

Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

Published: 10 Μάρτιος 2020
ΕΚΔΟΣΗ

Η παρούσα έκδοση αναλύει και συγκρίνει τις προβλέψεις των επιμέρους νόμων για τις διαφορετικές κατηγορίες των συνεταιρισμών και παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για έναν νέο νόμο-πλαίσιο με στόχο την ενοποίηση του ελληνικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως συνιστάται επιτακτικά
από διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Συνεταιριστικές Ενώσεις.