Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

ΕΚΔΟΣΗ

Ο πρακτικός οδηγός για την δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα απαντά αφενός στην ανάγκη ενημέρωσης κοινωνικών ομάδων και φορέων σχετικά με την κοινοτική ενέργεια και τα πιθανά οφέλη για την κοινωνία, αφετέρου στο ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον φορέων -ιδιαίτερα Δήμων- για τις δυνατότητες που δίνει ο Ν. 4513 να ασκήσουν καινοτόμα κοινωνική πολιτική μέσα από τις Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ).

Energy communities

Ο οδηγός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Electra Energy και του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Γραφείο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή της ανεξάρτητης ερευνήτριας Αντωνίας Πρόκα. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτικών ιθυνόντων, τοπικών αρχών, ενδιαφερόμενων ομάδων της κοινωνίας για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, ως μέσο για την επίτευξη δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα. Παράλληλα, προσφέρει πρακτικές πληροφορίες και εργαλεία για την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των πολιτών, ώστε από παθητικοί καταναλωτές να αναλάβουν ενεργά πολλαπλούς ρόλους στο πεδίο της ενέργειας.

Με απλή γλώσσα προσεγγίζει βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την δημιουργία, λειτουργία και βιωσιμότητα μιας ΕΚΟΙΝ, ενώ έμφαση δίνεται στην προετοιμασία που απαιτείται ώστε να ωριμάσει το εγχείρημα διερευνόντας και απαντώντας, με τρόπο συλλογικό, σε ερωτήματα όπως:

- Πώς προσελκύουμε την τοπική κοινωνία;
- Ποιά η σημασία της δημιουργίας ενός κοινού οράματος;
- Πώς σχεδιάζουμε με βάση τον τοπικό ενεργειακό πόρο;
- Ποιο είναι το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο;
- Ποιά η σημασία των συνεταιριστικών αρχών;
- Τί προσέχουμε στην αναζήτηση συνεργασιών;
- Πού κρύβονται ευκαιρίες χρηματοδότησης;

Το περιεχόμενο του Οδηγού διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, ενώ θα συνοδεύεται και από online παράρτημα με χρήσιμο υλικό για την περαιτέρω υποστήριξη των ΕΚΟΙΝ. 

  • ΚΕΦ. 1: Παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αναφορικά με την ενέργεια και το κλίμα.
  • ΚΕΦ. 2: Αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες γύρω από την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, κάνοντας ειδική αναφορά στον Ν 4430/2016 σε σχέση με τις ΕΚΟΙΝ.
  • ΚΕΦ. 3: Παρουσιάζονται βασικά σημεία του Ν 4513/2018 για τις ΕΚΟΙΝ.
  • ΚΕΦ. 4: Παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες γύρω από βασικά σημεία και δυνητικά βήματα που κρίνουμε θεμιτό να απασχολήσουν τα μέλη μια ΕΚΟΙΝ από την αρχή καθώς έχει αποδειχτεί πως συμβάλλουν θετικά στην ωρίμανση της αρχικής ιδέας και στη μετέπειτα βιωσιμότητα του εγχειρήματος (συγκρότηση ιδρυτικής ομάδας, αλληλεπίδραση με άλλες ομάδες ενδιαφέροντος, διαμόρφωση κοινού οράματος, επιλογή δραστηριότητας, οργάνωση και λειτουργία, πλάνο επιχειρηματικής ανάπτυξης).
  • ΚΕΦ. 5: Παρουσιάζονται ενδιαφέροντα παραδείγματα ενεργειακών συνεταιρισμών και καλές πρακτικές από την Ευρώπη.

Ο οδηγός "Χτίζοντας Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα",  διατίθεται δωρέαν κατά παραγγελία στο info@gr.boell.org.

Η ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη  εδώ.