Προκήρυξη θέσης εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας

Το γραφείο του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στη Θεσσαλονίκη θέλει να προσλάβει από την 1 Ιουλίου 2019 και για διάστημα ενός έτους έναν/μία συντονιστή/συντονίστρια του προγράμματος Oικολογίας και Bιώσιμης Aνάπτυξης.

Απαιτούμενα προσόντα:
-    Πτυχίο ΑΕΙ
-    Γνώσεις της πράσινης πολιτικής, με έμφαση στα θέματα ενεργειακής μετάβασης, κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης
-    Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων
-    Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική), επιθυμητή η γνώση της γερμανικής γλώσσας
-    Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
-    Ανεπτυγμένη ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν  βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση application@gr.boell.org μέχρι τις 2 Μαΐου 2019.

0 Comments

Προσθέστε ένα σχόλιο

Προσθέστε ένα σχόλιο