ανθρώπινα δικαιώματα

Greek

Καμπάνια Select Respect

Η καμπάνια select respect είναι μια πρωτοβουλία οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού. Η καμπάνια ξεκίνησε την άνοιξη του 2014, σε μια περίοδο που τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η άνοδος ακροδεξιών κομμάτων και κινημάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης αποκτούν ανησυχητικές και επικίνδυνες διαστάσεις.

Schools for Change

Στο πλαίσιο του προγράμματος Schools for Change διοργανώνονται εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Το πρόγραμμα σκοπεύει στην ευαισθητοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών και μαθητριών σε θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας των φύλων για την καταπολέμηση διακρίσεων κάθε μορφής μέσα από την ανάπτυξη των ατομικών, κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείο που, μέσα από τη συνεργασία του με την κοινωνία των πολιτών, προτρέπει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του αποκλεισμού στο σχολείο αλλά και σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον.

AΡΙΑΔΝΗ - Πρόγραμμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών

Μπορεί θεσμικά η ισότητα των δύο φύλων να είναι κατοχυρωμένη στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Το πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ επεδιωξε να λειτουργήσει ως ένα όχημα αλλαγής των παγιωμένων στερεοτύπων. Μέσω της επιμόρφωσης στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Ακτιβιστών σε θέματα έμφυλων διακρίσεων, η ΑΡΙΑΔΝΗ επιχείρησε να συμβάλει στην αλλαγή νοοτροπίας και στη δημιουργία των απαραίτητων δομών για την πρακτική υποστήριξη των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.

Άσυλο και Μετανάστευση - Εντάσεις & Προκλήσεις

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές εντάσεις και προκλήσεις στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης. Ο δημόσιος λόγος και οι κυβερνητικές πολιτικές στην Ελλάδα διαχρονικά προσδίδουν αρνητική σημασία στη ‘μετανάστευση’ και αγνοούν το γεγονός ότι οι μετανάστες είναι σημαντικός και πολύτιμος μοχλός κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. 

Εφαρμογή Ασύλου & Ένταξη Προσφύγων & Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

pdf

Η έκδοση συγκεντρώνει το υλικό των εργαστηρίων που διοργανώθηκαν στις 8 Μαρτίου 2013 απο οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων.

Pages