Αλις Κοροβέση

Αλις Κοροβέση

Σύμβουλος επικοινωνίας και μάρκετινγκ για θέματα ενέργειας και αειφορίας, Γραμματέας Δ.Ε. ΙΝΖΕΒ

Άρθρα: