Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Εγγραφείτε και περιηγηθείτε στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Περιηγηθείτε στις υπάρχουσες ενότητες της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας kalomathe.gr (Εισαγωγή στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, Ομάδα: Ο Πυρήνας ενός Εγχειρήματος ΚΑΛΟ, Επιλογή Οικονομικής Δραστηριότητας).

Εγγραφείτε στο newsletter της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας για να ενημερωθείτε άμεσα μόλις είναι διαθέσιμες οι επόμενες ενότητες (Μάρκετινγκ στην ΚΑΛΟ, Επιλογή Νομικής Μορφής - Φορολογικά και Ασφαλιστικά Θέματα).

0 Comments

Προσθέστε ένα σχόλιο

Προσθέστε ένα σχόλιο