Απανθρακοποίηση: Επαναπροσδιορίζοντας Ευρωπαϊκές Περιφέρειες

Απανθρακοποίηση: Επαναπροσδιορίζοντας Ευρωπαϊκές Περιφέρειες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να προχωρήσει στην αποκέντρωση του ενεργειακού της συστήματος με έναν πρωτοφανή ρυθμό, προκειμένου να οικοδομήσει μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών. Η έκθεση "Phasing-out Coal -Reinventing European Regions" των Ευρωπαίων Πρασίνων παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο της εξόρυξης άνθρακα στην κοινωνικοοικονομική διάρθρωση τεσσάρων ευρωπαϊκών περιφερειών και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υφιστάμενα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά εργαλεία για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, Ιούνιος 2009 — Δικαιώματα εικόνων

Η εκδήλωση αναβλήθηκε προσωρινά, καθώς εκτιμάται πως την ίδια μέρα θα ψηφίζεται στη βουλή το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ και συνεπώς όλοι οι σχετικοί με το θέμα φορείς στους οποίους θα γινόταν η παρουσίαση θα βρίσκονται στην Αθήνα.

 

Η έκθεση "Phasing-out Coal, Reinventing European Regions" εκδόθηκε από την πολιτική  ομάδα «Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εποπτεύεται από τους ευρωβουλευτές Ska Keller και Bas Eickhout. Περιγράφει συγκεκριμένες προκλήσεις για τον μετασχηματισμό τεσσάρων βασικών ευρωπαϊκών περιοχών όπου εξορύσσονται άνθρακας και λιγνίτης, συγκεκριμένα της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα, της Αραγονίας στην Ισπανία, της Λουζατίας στη Γερμανία και της Σιλεσίας στην Πολωνία.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στην Κοζάνη, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Κοζάνης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, στις 25 Απριλίου, 12:00-14:30, στην αίθουσα  «Κοβεντάρειο» (Χαρισίου Μούκα 7). Στην έκδηλωση έχουν καλεστεί να παρουσιάσουν τα πορίσματα της έκθεσης η Ευρωβουλευτής κα Ska Keller και ο εκ των συγγραφέων της έκθεσης κος Timon Wehnert. Παρεμβάσεις θα κάνουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων.

Έχει προβλεφθεί ταυτόχρονη διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά.

 

Επικοινωνία:
Γραφείο Δημάρχου Κοζάνης, Δήμητρα Καραγιάννη 2461350305, kozani[@]cityofkozani.gov.gr
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Κυριακή Μεταξά 2310282829, kyriaki.metaxa[@]gr.boell.org

 

 

0 Comments

Προσθέστε ένα σχόλιο

Προσθέστε ένα σχόλιο